Magyar őstörténet

Julianus barátai

EMLÉKEZÉS Ajbolat Kuskumbajev Magyarok keleten és nyugaton – című tanulmányának 2012. évi könyvbemutatójára

2018. április 01. - Benkő István

26-kicsi.jpg

Kép: MAGYAROK (MAZSAR, MAGYAR) SZIBÉRIÁBAN. Baloldalon - Tokabajev Goszman Kajrzsanovics (1934-), jobboldalon Tokabajev Kabdulmtalljap (Mutas) Kajrzsanovics (1937-) (kezében a Magyar Őstörténeti Munkaközösség „ELEINK” szakfolyóiratával). Középen Ajbolat Kuskumbajev Kajrszlamovics [1] (1969-), Omszki terület, Karatal aul, 2006 augusztus. Etnográfiai expedíció anyagából. Fotó: Benkő Mihály

МАДЬЯРЛАР (МАЖАР, MAGYAR). Сол жағында - Тоқабаев Ғосман Қайржан ұлы 1934 ж.т., он жағында - Тоқабаев Қабдулмуталляп (Муташ) Қайржан ұлы 1937 ж.т. Ортада - Көшкімбаев Айболат Қайрслям ұлы. Омбы облысы, Қаратал ауылы. Тамыз айы, 2006 ж. Этнографиялық экспедициясы.

МАДЬЯРЫ В СИБИРИ. Слева - Токабаев Госман Кайржан улы 1934 г.р., справа - Токабаев Кабдулмуталляп (Муташ) Кайржан улы 1937 г.р. В центре Кушкумбаев Айболат Кайрслям улы. Омская область, аул Каратал. Август 2006 г. Из материалов этнографической экспедиции.

[1] Ajbolat Kuskumbajev (1969–), az Aranyhorda korszakának oroszországi tudományos körökben is jól ismert, neves kazak kutatója, a Történettudományok Akadémiai Doktora, az Astanai Gumiljov Egyetem tanára. Már gyerekkorában elhatározta, hogy történész lesz, és megismeri törzse, a magyar-kipcsakok eredetét, történetét. Azért választotta szakterületéül az Aranyhorda és a XVII–XVIII. századi kazakság hadügyeit, hogy írásos források és, mondák, regős énekek alapján kutathassa vélt őseinek: Julianus magyarjainak a mongol hódítás utáni sorsát, csatlakozásukat Dast-i-Küpcsak török törzsszövetségeihez, és fennmaradásukat azoknak keretei között. Részt vett Benkő Mihállyal együtt két nyugat-szibériai expedícióban is az Irtis-vidéki kipcsak-magyarokhoz (2006 és 2009 nyara.) Az „Eleink” 2009-2010. évi számaiban több részlet megjelent Ajbolat Kushkumbajev nagydoktori disszertációjából Aranyhorda hadügyeiről, továbbá két cikke a kazak-magyarokról.  [http://www.napkut.hu/digitalis-tartalmak/eleink]

1. MTI közlemény 2012. február

Forrás: http://www.origo.hu/tudomany/20120204-omultunk-tara-julianus-barat-kipcsakok-magyarok-keleten-es-nyugaton-.html

A nemzetközi hírű kazah történész, Ajbolat Kuskumbajev tanulmányt írt Magyarok keleten és nyugaton címmel, a műben a kazah népbe beolvadt magyar csoportokról is ír. A könyvet az Ómúltunk tára sorozatban a Napkút kiadó jelentette meg és kedden mutatják be a Bolgár Kulturális Intézetben.

Benkő Mihály történész oroszból fordította le a 86 oldalas tanulmányt, mert a kazahoknál az orosz a közvetítő nyelv. A magyar történész írta az életrajzot is a szerzőről, mert ahogy az MTI-nek elmondta, régóta ismerik egymást, háromszor volt vele expedícióban Kazahsztán és Szibéria határvidékén, ahol a kipcsak törzs szövetsége él, ennek egyik nemzetségét magyarnak nevezik és Julianus barát leszármazottainak tartják őket.

Ajbolat Kuskumbajev a keleti magyarok kérdéskörének ered nyomába, a kipcsakok és a magyarok középkori etnokulturális kapcsolatait hangsúlyozza és elemzi. Szerinte a keleti magyarok továbbélési lehetősége volt, hogy beálltak katonának az Arany hordába, a mongol vezető réteg szolgálatába a 13. század közepétől - részletezte a tanulmány fordítója.

A kazahok egységesen állítják, hogy a magyarok beolvadtak a sztyeppeövezetet benépesítő törökségbe. Az utóbbi időben heves tudományos vitát kavart a kazahsztáni madijarok és más, a magyarsággal összefüggésbe hozott közösségek kérdése.

A vita ma is folyik, de még a turkológusok és a történészek sem képviselnek egységes álláspontot. Erdélyi István történész elfogadja Kuskumbajev kutatási eredményeit, de a magyar kutatók többségének álláspontja ettől erősen eltér. A kötethez Erdélyi István írt előszót és ebben ismerteti a kérdés legújabb magyar szakirodalmát -közölte Benkő Mihály.

A fordító szerint a könyv azért is érdekes, mert a 43 éves kazah szerző feldolgozza az ebben a témában megjelent orosz nyelvű irodalmat. A fiatal tudós az asztanai egyetem eurázsiai kutató központjának az igazgatója, és az oroszok a legjobb kazah kutatónak tartják.

A könyv ismertetésekor hozzászól a témához Bíró András antropológus, aki fölmérést végzett a Torgaj-fennsík vidékein, Kazahsztánban és a genetikai vizsgálatokból az derült ki, hogy az Y kromoszómaszám a magyarokéhoz közel áll - tette hozzá a fordító megjegyezve, hogy "a nyugati magyarok mi vagyunk."A MEGHÍVÓ

2. Meghívó a könyvbemutatóra

Ajbolat Kuskumbajev: Magyarok keleten és nyugaton – könyvbemutató
2012.02.02.
ÓMÚLTUNK TÁRA
(Sorozatszerkesztő: Csáji László Koppány )
A nyolcadik kötet bemutatója
a Bolgár Kulturális Intézetben (Budapest, VI. Andrássy út 14.)
2012. február hetedikén, kedden 17.30-kor
AJBOLAT KUSKUMBAJEV
MAGYAROK KELETEN ÉS NYUGATON
Magyar-türk-kipcsak kapcsolatok a középkorban (Fordította: Benkő Mihály )
Bemutatja:
ERDÉLYI ISTVÁN
Hozzászól:
BÍRÓ ANDRÁS

3. Riport a könyvbemutatóról

Ősmagyar vita – Nem védte meg elméletét Baski Imre

Szakács Árpád, 2012. február 9. 13:46 , Forrás: http://tortenelemportal.hu/2012/02/osmagyar-vita-nem-vedte-meg-elmeletet-baski-imre/

Nem jött el Baski Imre arra a Napkút Kiadó által szervezett könyvbemutatóra, amelyre a kazakisztáni madijarok törzsével kapcsolatos szakmai vita céljából invitálták. A nemzetközi hírű kazak történész, Ajbolat Kuskumbajev Magyarok keleten és nyugaton címmel megjelent tanulmányában lényegében komolytalannak minősíti Baski Imre madijar törzzsel kapcsolatban megjelent munkáit.

Tételesen és több szempontból cáfolja Ajbolat Kuskumbajev kazakisztáni tudós azt az elméletet, amelyet Baski Imre, az MTA Közép-ázsiai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa próbált behozni a köztudatba és a magyar tudományos életbe.

Moham Madjar, vagyis Mohamed barátja?

Nevezetesen azt, hogy a kazakisztáni madjar/madijar törzs (nemzetség) azért sem rokon a magyarokkal, mert a név a Muham-madjar (Mohamed barátai) személynév rövidüléséből származik. Amint Baski Imre számos helyen leírta, elmondta: „A madijar név elnevezés, mert e mellet szólnak a legkomolyabb érvek, az nem a régi magyar népnévnek a továbbélése a kazakok között, hanem egy személyi névi eredetű nemzetségé, ami ráadásul idegen, arab és perzsa elemekből áll össze, amelynek az első eleme a Mohamad jól ismert arab név és egy perzsa névkomponens (toldalék) van benne, a Jar, ami azt jelenti, hogy barát. Összességében azt jelenti, hogy a Moham Madjar, vagyis Mohamed barátja, azaz az igaz hit követője. S ezt szépen le lehet vezeti, hogy ebből hogy lesz madjar. Úgy, hogy ezek a hosszú, idegen eredetű nevek, a török ajkakon képesek akár egy szótagig lerövidülni, s akkor már itt is vagyunk a célban. Ez a rövid magyarázata ennek a névnek.”

A kezdő turkológusok is megmosolyogják Baski Imre állításait

„A legelnézőbb kritikával szemben sem tartható fenn ez az álláspont” – írja Kuskumbajev, a történettudományok doktora, az Eurázsiai Tudományos Kutatási Központ igazgatója. Hozzáteszi: a ’magyar’ etnikai nevet kazakul ’mazsar-’ és ’madijarként’, törökül ’madzsarként’ írják le. A két névváltozat egyazon népre utal, a magyarokra. A forrásokból egyértelműen kiderül, hogy etnikai jelző. A Muhammedyar vagy Muhammad Yar személynévnek semmi köze hozzájuk. A török nyelvű népek törzsi-nemzetségi nómenklatúráiban nincsen adatolt példa rövidített személynévből, becenévből származó nemzetségnévre, illetve törzsnévre.

 magyarokkonyv.jpgKép: A könyv címlapja

Ugyanakkor a törzsek és nemzetségek nevei nagyon gyakran egy totemállatra vagy a régi időkben élt valóságos, esetleg mitikus személyre vezetnek vissza. A madijarok sezseréi (családfái) minden hagyományuk szerint Madijar babára (ősapára) vezet vissza.

Mellesleg a Kárpát-medencei magyarok nevének etimológiája sincs levezetve megnyugtatóan. Ugyanakkor a nyelvész szakemberek többsége is egyetért abban, hogy a honfoglalás kori törzsneveink döntő többsége türk eredetű.

Baski Imrén kívül eddig senki nem vállalta írásban ezt az elméletet

Kuskumbajev professzor számos olyan egyéb forrással cáfolja Baski állításait, amelyek eddig ismeretlenek voltak. Baski Imrén kívül egyébként eddig senki nem vállalta írásban ezt az elméletet. „Nem véletlen, hiszen keleten még a kezdő turkológusok és történészek is legfeljebb megmosolyogják Baski feltevését – mondta a könyvbemutatón Bíró András Zsolt antropológus, a téma egyik legjártasabb szakértője (több éve végez kutatómunkát Közép-Ázsiában, és gyakran kérik fel előadásra kazak, üzbég és kirgiz egyetemek is), aki nem mellesleg 2006-ban genetikai kutatásokat végzett a madjarok között. Kiderült, hogy jól kimutatható genetikai kapcsolat van a kazakisztáni madijarok és a magyarok közt, erről az American Journal of Physical Anthropology című tudományos szaklapban adott közre publikációt munkatársaival. A törzsre vonatkozó egyéb kutatási adatok az Eleink nevű őstörténeti szakfolyóiratban jelentek meg.

Akkor hol van az őshaza?

A magyarok genetikai eredetét (de legalábbis jelentős komponenseit) inkább Közép-Ázsiába, mintsem a Volga–Uráli térségbe vezethetjük vissza, szemben azzal, amit korábban – a finnugrista nyelvészeti hipotézist kizárólagosnak elfogadva – erőltettek minden, az ősmagyarságot érintő kutatással kapcsolatban. A honfoglalás kori koponyák antropológiai vizsgálata is egyértelműen kimutatja: az ősmagyarok jelentős részének eredete nem vezethető le az Urálból, hanem attól jóval keletebbre mutat. Ugyanakkor többféle típus és taxonómiai karakter is megtalálható a honfoglaló magyarok között, de ez természetes minden nagyobb pouláció esetében, és különösen jellemző a nomád törzsközösségekre, amelyek etnikai kapcsolatai igen kiterjedtek voltak.

Viszont Baski Imre koncepciózus és inkább az erőltetett fikció kategóriába tartozó névelemzésére semmilyen forrás, adat (dokumentum, sírfelirat, néphagyomány stb.) nem található, valamint a kazakok szájhagyományában és kollektív emlékezetében sem létezik semmilyen formában. Roppantul csodálkoztak, különösen a madijar törzs tagjai, amikor erről kérdezték őket (Baski cikke nyomán), és szánalmasnak tartották, hogy valaki ilyesmit terjeszt a törzsnevükkel kapcsolatban. Összességében alaptalan és tudományos szempontból komolytalan feltételezés – tette hozzá Bíró András Zsolt.

Ki fedezte fel a madijarokat?

Sajnálom, hogy Baski Imre nem jött el erre az eseményre, pedig meghívtuk, és itt elmondhatta volna a saját szakmai álláspontját – mondta a bemutatón Erdélyi István. A professzor a téma egyik legjelentősebb tudós kutatójának nevezte Kuskumbajevet, aki történetesen a kazakisztáni madijar törzsből származik. Egyébként Baski Imre a madijarok törzsi jellegét is megkérdőjelezi. (Ez olyan, mintha egy külföldi történész arról írna, hogy szerinte mi magyarok nem is vagyunk nemzet. – a szerk.)

Erdélyi István kifejtette: Tóth Tibor antropológusnak köszönhető, hogy a magyar tudományosság hírt kapott a madijarok létezéséről 1965-ben. 2001-ben Benkő Mihály keletkutató utazott a törzs torgáji szállásterületére, ahol értékes információkat gyűjtött.

Átfogó tudományos kutatásokra azonban 2006-ig kellett várni, amikor a Kazak Központi Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának együttműködésében Bíró András Zsolt vezetésével több hetes expedíció valósult meg a kazakisztáni Torgáj-vidéken (Kosztanaj megye). Az expedíción gyűjtött adatok és genetikai minták révén több publikáció is született a témában, mindezidáig ezek jelentenek valódi támpontokat tudományos szempontból. A genetikai vizsgálatok (Y-kromószóma összehasonlító analízis) eredménye egyértelmű kapcsolatot mutatott ki a Kárpát-medencei magyarok és a torgáji madijarok között. A helyszínen gyűjtött adatokból és családfákból az is kiderült, hogy a mai madijar törzsnek (helyesebben törzstöredéknek, amely csatlakozott-betagozódott az argün törzsbe) még 7 nemzetsége van. Ez szintén ellentmond Baski Imre eszmefuttatásának, amely szerint csak egy új keletű alnemzetségről van szó. Ennek a kérdéskörnek ered nyomába Kuskumbajev, aki azt bizonyítja, hogy a magyarok töredékei betagozódtak a szteppövezetet benépesítő különböző kazak és törökségi törzsekbe.

A kötetet fordító Benkő Mihály szerint a könyv azért is érdekes, mert a 43 éves kazak szerző feldolgozza a témában megjelent orosz és kazak nyelvű irodalmat is. A fiatal tudóst az oroszok az egyik legjobb kazak kutatónak tartják.

4. Ajbolat Kuskumbajev levele, melyet könyve bemutatásának alkalmából írt

From: Айболат Кушкумбаев
To: Benkő Mihály
Sent: Thursday, February 09, 2012 9:19 AM

Subject: Re: book-representation

Dear Mihail, this is great news!

First of all, you and Istvan Erdelyi, and Andras Biro, thank you from me and our eastern Magyar brothers.

This event is very important for the Hungarian historical science, as well as for historians of Russia and Kazakhstan.
Russian researchers (historians, archaeologists, linguists) are very interested in issues of early Magyar history. On the whole, fully supports my point of view of the Eurasian origin of the Magyar people.
They offer to publish their work.

Moreover, my view is confirmed by archeological finds of 2009-2010. in the southern Urals.
Studies S.G. Botalov (excavated in 2010 near Lake Uelga Chelyabinsk region) show and prove that the Hungarians living in the eastern part. These findings are almost sensational. I hope that he was in Hungary when talking about it. There among the finds is an ancient Magyar saber. The Magyars were burying the dead with a saber! The ancient Magyars - this is exactly the nomads of the Ural-Kazakhstan steppes!

With Magyar greetings: Aibolat!

5. Életrajz angolul és oroszul

KUSHKUMBAYEV, Aybolat

University professor with historian and law qualifications; was born in 1969 in Omsk. Graduated at the University of Al-Farabi Kazakh National University. Received a Ph.D.-degree in history in 1998 for a thesis dealing with the history of the Kazakh armament in the 17th-18th century. Between 1993 and 1998 he was with the Oriental Institute of the Kazakh Academy of Siences. At present he is university professor at the department of Politology and History at the University of Kokshetau. He is member of the Kazakh-Hungarian research team. Mr. Kushkumbayev published more than 60 papers, five books. One of them is concerned with the history of the Golden Horde in the 13th-15th centuries.

КУШКУМБАЕВ АЙБОЛАТ КАЙРСЛЯМОВИЧ, доктор исторических наук, доцент.

(19.12.1969 г.р.), Омская область, РФ. В 1987-1993 гг. учился в КазГУ им. Аль-Фараби. В 1993-1998 гг. работал в Институте востоковедения им. Р.Б. Сулейменова НАН РК, научным сотрудником, ведущим научным сотрудником. В 1996 г. был награжден почетным дипломом за лучшую научную работу среди молодых ученых АН РК. В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию в КазГУ им. Аль-Фараби по теме: «История военного дела казахов XVII-XVIII вв.». С 1998 г. на преподавательской работе в вузах гг. Астана, Кокшетау. Был старшим преподавателем, доцентом, зав. кафедрой, зам. директора по учебной работе. В настоящее время является доцентом кафедры «Политология и история» Кокшетауского университета. Основные научные интересы связаны с изучением военного дела кочевых народов Центральной Азии и Казахстана эпохи древности и средневековья. Входит в состав международной (венгеро-казахской) научно-исследовательской группы по изучению древних этногенетических взаимосвязей между казахским и венгерскими (мадьярским) народами. Автор более 60 научных публикаций, в том числе 3-х книг, 2-х учебных пособий. Основные научные труды: «Военное дело казахов XVII-XVIII вв.», «Военное дело Золотой Орды XIII-XV вв.».

 

6. Hozzászólások a könyvbemutatóról készült 3. pont szerinti Riporthoz

1

T. F.

2012-02-09 14:19

 

"Baski Imre, az MTA Közép-ázsiai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa". Érdemes hozzátenni, hogy életében még IBUSZ utazáson sem járt pl. Kazakisztánban, arról nem is beszélve, hogy kazakul sem tud. Elméleteket gyártani inkább...hiszen ehhez nem kell utazni, tanulni és kutatni...

 •  
 •  

2

micimackó

2012-02-10 01:13

 

a Magyar Tudományos Akadémián miért kellene elvárni valakitől, hogy szakszerűen ismerje azt a területet, amit kutat? Nézzétek meg a bátor Glatz Ferencet.

 •  
 •  

3

T. Zs.

2012-02-10 10:00

 

T. F.

Baski Imre nem tud kazah nyelven?

Érdekes, pedig török és tatár nyelvet tanít az ELTE-n, s KAZAH, kirgiz, türkmén, török, karakalpak, üzbég, török és tatár nyelvű fordítások és műfordítások tömegét készítette el.

Minden bizonnyal ezt mind nyelvtudás nélkül. Tud még persze néhány nyugati nyelven, írt néhány szótárt. Bagatell.

Nem járt Kazahsztánban? Évekig tanult a Szovjetunióban, 1983-ban három hónapot töltött Kazahsztánban egy tanulmányúton. Utána konferenciákon számolt be a kutatási eredményeiről. Járt még itt-ott a környéken hónapocskákra, de minden bizonnyal ez semmit sem számít.

Nem egészen értem, hogy miért kell róla valótlanságokat állítani.

 •  
 •  

4

T. Zs.

2012-02-10 10:08

 

Volt egy szóismétlés, bocs.

 •  
 •  

5

Ferenc

2012-02-10 10:14

 

ha olyan nagy szakember, akkor miért nem védi meg a szakmai álláspontját? erről szólt a cikk..

 •  
 •  

6

Inda

2012-02-10 10:21

 

aha, 30 éve járt Kazahsztánban, szép teljesítmény egy kazak kutatótól:) ilyen egy igazi tudós a Magyar Tudományos Akadémián, akkor annyi tudást felszívott, hogy elég lesz az unokájának is:)

 •  
 •  

7

T. F.

2012-02-10 10:59

 

én nem azt írtam, hogy nem tanít, hanem azt, hogy nem tud. Csak egy példa: ha már elhangzott Glatz Ferenc neve, ha én fele akkora marhaságokat mondtam volna az egyetemen, vagy írnék, mint Glatz, akkor kb 1 héten belül kipenderítettek volna a szakmából. Erre mi a helyzet, az, hogy Glatz megy, megy, mondja, mondja, mint egy elszabadult hajóágyú, és mindenki tátott szájjal bámulja. És miért? Mert a hierarchiában magasabb szinten van és a kis gonosz manó bizony tud egy két kellemetlenséget okozni, és mindenki be van tojva ettől.
Utánajárok az 1983-as útjának, de hát nagy tudósról van szó, neki bizonnyal elég 30 évenként járkálni oda, amiről tanít

 •  
 •  

8

Balogh Mátyás

2012-02-12 15:01

 

Kurultájosok, Obrusánszkyt istenítők, ti dilettánsok vagytok, nem értetek sem nyelvészethez sem történelemhez, ezért nem is fogátok megérteni, miért nincs igazatok.

 •  
 •  

9

T. F.

2012-02-12 16:01

 

íme Balogh Mátyás, a tudományos akadémiáról:)

 •  
 •  

10

Amanhoteppp

2012-02-12 23:28

 

ha ez az a Balogh Mátyás, aki az ELTE tanársegéde, akkor annyit tudok róla mondani, hogy ő az egyik legtehetségtelenebb tanársegéd, kb. olyan, mint az itteni véleménye. Nagyképű beképzelt, ugyanakkor unalmas, száraz, hallgathatatlan,nulla, inkább a kőfejtőbe való, mint az egyetemre:)szóval, biztosan akadémikus lesz belőle:)

 •  
 •  

11

Győri Dezső

2012-02-13 10:00

 

ha Baski Imre 30 éve volt Kazahsztánban akkor mondjuk úgy , hogy a Szovjetunióban volt, lehet, hogy élő kazakkal nem is találkozott.. De a legnagyobb baj, hogy Baski a "tudását " is 30 de inkább 40-50 éves orosz nyelvű Szovjetuniós lexikonokból meríti. Így juthatott a fantasztikus (a szó szoros értelmében) turkológiai "tudást" tükröző "Muhamadyar elmélet" előráncigálásáig.

 •  
 •  

12

Szabolcs

2012-02-13 11:05

 

Én egy fórumon személyesen ott ültem amikor Baski Imrétől megkérdezték, hogy tud e kazakul.Ő azt válaszolta, hogy nem. . . Igaz, ez 2008-ban volt Azóta megtanult (vagy csak fordít . .) ?
Ön pedig folyamatosan kazahot ír a kazak helyett, ami ugyan nem helytelen csak oroszul van, és keleten meg a tudományban már senki nem használja így (az oroszokat leszámítva) Csak nem Baskitól tanul?

 •  
 •  

13

Mustafa Kemal

2012-02-13 12:26

 

Kedves Balogh Mátyás!

Esetleg felvilágosíthattál volna minket, pontosan mihez is nem értünk? Mert, hogy a Baski & Co. mihez nem ért, az itt elég világosan kiderült... Talán jobb lett volna személyeskedés helyett érvelni, nem? (Persze, csak ha van mivel...)

 •  
 •  

14

Nyitray Szabolcs

2012-02-13 17:24

 

Mondjuk ez így meglehetősen szabadon értelmezhető és amorf kereteket takar, hogy "Kurultájosok" meg "Obrusánszkyt istenítők". Ennélfogva csak B.G. tudja eldönteni, hogy egész konkrétan kiket is sorol a "dilettánsok" körébe. Leereszkedve az ő észjárásához, szerintem valami olyasmit érthet alatta, hogy mindenki "dilettáns", aki nem hisz a finnugor mesevilágban. Én soha nem hittem, viszont mégsem lehetek dilettáns, hiszen történész vagyok. Amúgy ezek az emberek már annyira abnormálisak és gátlástalanok, hogy szakember létére mindenkit ledilettánsoznak, aki történetesen nem hisz a meséikben. Nekik először ajánlanám, hogy üssék fel Bakos Ferenc Idegen szavak szótárát és mellé a magyar nyelv értelmező szótárait, mert még a "dilettáns" szó jelentésével sincsennek tisztában. Szóval nehéz valakivel úgy kommunikálni, hogy az illető mást ért a szavak alatt, mint ami a jelentésük, így egyelőre még a vitaképesség állapotát sem érték el.

Abban nem tudok állást foglalni, hogy Baski Imre tud e kazahul vagy sem, azt viszont tapasztalatból mondom hogy neves turkológusok még törökül is csak amolyan erős középfokú szinten vannak, amikor meg beírják az önéletrajzukba, hogy tudnak azerbajdzsánul...stb..."perzsául alapfokon" azon pedig már csak mosolygok... NEHOGY MÁR BÁRKI IS KOMOLYAN VEGYE, HOGY EZEK AZ EBEREK ILYEN MEG OLYAN NYELVEKEN TUDNAK, EZEK EGYMÁST VIZSGÁZTATTÁK LE...!

Anélkül, hogy feleslegesen belemennék a konkrét lényegi témába, megjegyzem Baski Imre már ott "ellőtte magát", amikor írásban "15 milliós Azerbajdzsánról" regél, és nem elírásról van szó hiszen még magyarázza is a hülyeséget...

Mivel látom, hogy Erdélyi sziporkázott a könyvbemutatón, sajnos nem tudom megállni, hogy ne jegyezzem meg; Baski Imre hozzá képest minden tekintetben egy istenkirály. Persze most biztos többen összehúzzák a szemöldöküket, hogy miért vagyok ilyen rosszindulatú... A konkrétumok írásban megjelentek, akit érdekel könnyű szerrel elérheti de többet nem mondok, mert az már reklámnak minősülne.

 •  
 •  

15

Nyitray Szabolcs

2012-02-13 18:33

 

Gyorsan beírom, mielőtt még Balogh Mátyás engem is ledilettánsozna, hogy éppen a munkahelyének a tankönyvboltjában kapaható a második könyvünk, ami az újonnan feltárt tényadataival apjaiban cáfolja meg a finnugrászatukat és tényszerűen bizonyítja a hunszabír-magyar azonosságot. De hogy ne kelljen "messzire mennie" érte, megrendelheti a www.jegyzetelte.hu-n is (Az ELTE BTK jegyzet és tankönyvboltjának internetes portálja)

 •  
 •  

16

Gonda Péter

2012-02-14 14:22

 

Már egy másik cikk kapcsán is kifejtettem azon véleménye, mely szerint a MTA kissé le van maradva. Igazán nem értem, hogy "nagy tudású" akadémistáink miért nem érzik magukénak, hogy minden erejükkel és tudásukkal a valós magyar tudatot derítsék fel és tegyék közkincsé ?!
Kinek az érdeke a hamis nemzettudat ( finnugorista ) erőltetése ??!!

Ha Baski Imre hinne abban amit állít akkor elfogadta volna a meghívást és egy parázs szakmai vitának lehettünk volna tanúi.
Így azonban, hogy megfutamodott, saját maga adta bizonyítékát, hogy Ő sem hiszi el azt a sok zagyvaságot ami állít.
Ergo, kinullázta magát mint szakember.

 •  
 •  

17

Laci

2012-02-21 13:45

 

Baski Imre lépjen vissza, le, takarodjon a fenébe! Petíciót is indítunk ellene ha kell. Elég volt a hazugságokból!

 •  
 •  

18

Molnárka

2012-02-24 23:05

 

A „nagy tudású akadémistáink” idősebbjei a kommunista rendszerben tanulták a Moszkvából átíratott „magyar” történelmet. Pozícióba is csak az kerülhetett, aki megfelelt a párt hivatalos történelemszemléletének. Belőlük pedig még sok itt maradt. Legjobb példa a MTA Történettudományi Intézetének (ez ma az 1. számú magyar történészműhely) Glatz Ferenc az igazgatója.

Az a Glatz Ferenc, aki az utolsó kommunista kormányunk művelődési minisztere volt!!!!!!!

AGYRÉM!
Ezek az őskövületek át vannak itatva a baloldali magyargyűlölettel, és a fiatalabb tanoncaik pedig a jobb (?) esetben is internacionalista liberálisok. (Tisztelet a kisszámú kivételnek.)

Hát ők ma a megmondó emberek és a pénzelosztók.

Rendet kéne már tenni a történelemtudományban (is)!

 •  
 •  

19

Csandra

2012-02-26 13:11

 

Üdv mindenkinek!
Örömmel vettem tudomásul, hogy végre nem csak a finnugorizmus célirányos, abszolute péteri szilárdságú alapjaira épített tudományos munkák vagy az azokról szóló hírek jelennek meg. A vita is tetszik. Nincs haladás enélkül. Ám az is jó volna, ha végre mindenki felfogná azt a tényt, miszerint kb. az 1849-es esztendő óta tombol a két irányzat közötti véres háború: finnugorizmus kontra iranno-turanid elméletek. Nem merülnék el ebben jelen pillanatban. Viszont érdekes az is, hogy Európában szinte minden népnek úgy írták meg a történelmét, főleg a XVIII - XIX. századokban, ahogyan az a legoptimálisabbnak mondható az illető népre nézve (pl. MGH a németeknél). Alig van olyan nép, amelynél ez nem így történt. Mégis ellenpéldaként említhetem meg a saját népem, a magyar történetét. A XX. század során azok a kutatók, akik nem a finnugor tábor tagjaiként tevékenykedtek, külföldre kényszerültek (Dr. Padányi Viktor stb.) Miért is? Nem biztos, hogy ez a dolog is elintézhető egy kézmozdulattal... A génkutatások eredményei mellett csak röviden térnék ki két dologra: a régészet eredményeire (László Gyula stb.) és a zürichi központból tevékenykedő ZMTE munkásságára (www.zmte.org/hu/). Nyílt titok, hogy a győztesek írják a történelmet...de attól még létezik és fontos a vesztesek történelme. Minden oldalt figyelemmel kéne kisérni, már csak az objektivitás miatt is. Végül még csak annyit szeretnék elmondani: népünk története nem az Álmos-házi - Árpád-házi időszakkal kezdődik el, hanem ezt megelőzően jóval előbb. S nem halszagú ez a történelem...

 •  
 •  

20

Molnárka

2012-02-27 11:17

 

T. Csandra!
A „miért is?” kérdésre a legegyszerűbb a válasz:

A történelmet mindig is politikai indítatással átszínezték.

Hazánkban ez túl erősen sikeredett. A Habsburg korszak óta mindig az aktuális idegen birodalom érdekei szerint módosították és átírták a magyar történelmet. Kezdetben a Habsburgok, majd a szovjetek, most az észak-atlanti entitás megmondó emberei vannak hatalmon. Itt lényeges a szervilis magyar történészek folyamatos talpnyalása. Sajnos ez ma is gőzerővel folytatódik.

Ez egy beteges, egymásra épülő folyamat. A Habsburg hű birodalmi történészeink anno a 19. századtól kezdve eltorzították a történelmet. Ezt átvéve a moszkovita történészeink már teljesen hamis és MAGYARELLENES irányba tolták el a történelemírást. Erre a kettőre épül MA IS a történelemoktatás az egyetemeken!! Ráadásul ’90-óta kiegészült a nemzeti gondolat nélküli „liberális”, konformista fiatal történészek tömegével.

Aki valamilyen tudományos kutatóintézetben dolgozik (dolgozott), az pontosan érti, miről írok. Ha nem simulsz bele a mainstream történészek vonulatába, vagy éppen van egy minimális hazaszereteted, akkor ez a közeg pillanatok alatt kivet magából. Lehet itt bárki kiváló történész, eltűnik a süllyesztőbe a hamis vádak özöne alatt.

 •  
 •  

21

Beni

2012-03-13 15:43

 

Majd ha egyszer lesz egy nemzeti kormányunk, és nem az árulókat fogják finanszírozni állami pénzen, akkor fog helyreállni a történelem írásunk és kutatásunk, mert addig csak az ilyen "senkiháziak" lehetnek az mta megmondói.
Beni

 •  
 •  

22

spenót

2012-03-13 21:46

 

Azt gondolom, hogy egy történésznél nagyon nem mindegy, hogy a történelem mely korszakával, és azon belül is mely szűkebb időtartamával foglalkozik. Ahogy a történelemnek is megvannak a korszakai, a nyelveknek is, hiszen azok is fejlődésen mentek át. Nem mindegy, hogy valaki tanulta a közép-görög nyelvet, vagy az ógörög nyelvet.

Azt tapasztalom viszont, hogy fordítások esetében megjelennek recenziók is, nyelvészet területén is. A recenziók sokszor rámutatnak a fordítás tévedéseire, hibáira, értelmezési zavaraira, ami azt mutatja, hogy vagy a vizsgált korszakot, vagy az vizsgált korra jellemző nyelv megfelelő változatást nem ismeri egy-egy fordító. Legutóbb a neves közgazdász, Keynes egyetemi beszédét fordította le egy szakember, melyet Keynes Newton születésnapi évfordulója alkalmából mondott. Egy folyóiratban lehetett olvasni. Ugyanebben a folyóiratban jelent meg a fordítás recenziója. Hááát, kicsit meglepődtem:)

 •  
 •  

23

Pető Imre

2012-10-08 20:15

 

Jó, hogy lehet kérdezni és van már több értelmes válaszadó is. Most zajlott a világ finnugorjainak hatodik kongresszusa. A rádió bemondta, hogy százötven millió forintot dobtak ki erre a jeles alkalomra. Megszólalt Hammerstein Judit asszony is az erőforrás cégtől. Gondolom, ő a főfő finnugrista, ő rendelkezett az összegről. Mennyibe kerülnek még ezek a magyaroknak? Meddig?

 •  
 •  

24

Szabó Sándor

2013-10-09 17:17

 

Látta valaki a hozzászólók közül Bíró A. madjarokkal kapcsolatos genetikai vizsgálatainak eredményét ?
Ha igen , akkor hasonlítsa össze O.Semino-ék 2000-ben kiadott vizsgálati eredményeit rólunk MAGYAROKRÓL !
Az összehasonlításból világosan látszik , hogy vérrokonságról szó sem eshet ! Ettől még barátok lehetünk , főleg , ha az üzleti haszonnal jár , elsősorban Bíró A-nak .
Ha már mindenképpen rokonokat keresünk Keleten , akkor vegyük fel a kapcsolatot : a hegyi Kirgízekkel , a Lengyelekkel, az Ukránokkal, az Oroszokkal, a Beloruszokkal, bizonyos Afgán törzsekkel és dél-Indiai népcsoportokkal , hogy csak a közelebbi ROKONOKAT említsem .

 •  
 •  

25

ketni

2013-10-10 15:18

 

Kedves Pető Imre!

Ameddig a szavazóknak így is jó, addig biztosan.

 •  
 •  

26

Forró Imre

2013-11-03 12:08

 

Kedves Pető Imre!
Lenne szives megírni erre az e-mail: címre elérhetőségét?..... Köszönöm!
Forró Imre

 •  
 •  

27

Kerekes Márton

2014-01-12 11:13

 

Kedves Szabó Sándor, egy nonprofit rendezvény általában nem jár haszonnal- bár lehet, hogy Önnél igen... Szerencsére a Kurultajt nem Ön szervezi. A Semino cikket is, meg a Bíró András Zsolt által jegyzett tanulmányt is olvastam -ellentétben Önnel. A két állítás két teljesen különböző dologról szól. Az apai vonalak vizsgálata egzakt, azt bármelyik bíróság elfogadja mondjuk egy apasági perben. Ezen alapul Bíróék munkája. Seminoék pár tucat mintából egész népcsoportokra vonatkozó jellemző ismétlődéseket vizsgáltak, és milyen meglepő, megállapították, hogy nem találnak. Azaz mindegyik minta mindegyikhez hasonló volt. Ez nem cáfolja (nem is érinti) az apai vonalakkal kapcsolatos konkrét eredményeket. A Semino vizsgálat nem is ezzel a céllal készült, csak kapóra jön az egyébként dilettáns szkeptikusoknak, mint amilyen Ön is. Nem baj, itt egy cikk, amit a nem szakembereknek írtak, hogy értsék ők is: kurultaj.hu

 •  
 •  

28

Zoltánfi

2014-01-12 12:15

 

Szabó Sándornak!
Én olvastam mindkét tanulmányt. A Semino sokat emlegetett cikke egy elvont és kevésbé alkalmazott (ma már nem használt) genetikai mintavételezési és feldolgozási eljáráson alapul. Állításai részben igazak, csak a legtöbb laikus olvasónak nincsenek meg az alapvető antropológiai, történet-földrajzi és egyáltalán történettudományi ismeretei.
1. Az ukrán (+lengyel is) rokonítás természetes elképzelés, hiszen Ukrajna nagy része genetikailag TÖRÖK! Hiszen ott élt, illetve átvonult vagy birodalmat alkotott az összes türk lovasnomád nép. Ám ettől nem a vérrokonaink!!!!!!!!! Csak közel állnak hozzánk a türk génkészletük miatt. Azonban Bíróék 2007-es vizsgálata a legkorszerűbb apai felmenőket érintő y kromoszoma vizsgálatokon alapult. Aki olvasta az angol nyelvű eredeti tanulmányt, az pontosan láthatja, hogy milyen fontos megállípításokat tettek, illetve mértek a genetikus szakemberek. Ezekből kiderül, hogy a kazakisztáni madjarok nagy valószínűséggel a kárpát-medencei magyarok egy korábban keleten maradt néptöredéke.

 •  
 •  

29

Pető Imre

2015-05-07 18:15

 

Forró Imrének és más érdeklődőnek küldöm az elérhetőségemet, üdvözlettel.
Pető Imre

 •  
 •  

30

Pető Imre

2015-05-07 18:17

 

Tehát üdvözlettel.
Pető Imre, peto.imre1@gmail.com

 •  
 •  

31

Varga Géza

2017-02-26 20:05

 

Ahogy fentebb olvasom, itt a hozzászólók vagy finnugrászok, vagy obrusánszky-hívők, vagy nem is tudom mik. Tessék mondani, nincs több csoport? Esetleg kivételesen egyénileg is indulhatnék?

A bejegyzés trackback címe:

https://julianusbaratai.blog.hu/api/trackback/id/tr8513797638

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.